Ptge. Sant Joan Baptista de La Salle, 1, 08110 Montcada i Reixac (Barcelona) anticsalumnes@montcada.lasalle.cat 935641590

Els estatuts de l’Associació

Els presents estatuts han estat redactats per una comissió i posteriorment revisats i aprovats per la Junta Directiva Fundacional de l’Associació d’Antics Alumnes de La Salle Montcada en sessió celebrada el 29 de novembre de 2018.

El 3 de desembre de 2018 es presenten al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per al seu registre.